≡ Menu

Những kỹ năng cơ bản của thám tử Dynamic

Kỹ năng làm thám tử DynamicVới nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thám tử , công ty thám tử tư Dynamic đã đúc kết ra được các kỹ năng cơ bản trong quá trình tác nghiệp.

=> Dịch vụ của dịch vụ thám tử Dynamic là tốt nhất
=> Khách hàng đánh giá về công ty văn phòng thám tử Dynamic

1. Kỹ năng lập kịch bản với 36 kế của Tôn Tử

2. Kỹ năng nhập vai

3. Kỹ năng phản ứng biến cố

4. Kỹ năng xử lý tình huống pháp lý

5. Kỹ năng giao tiếp với “xã hội đen”

6. Kỹ năng “phối hợp” với cảnh sát

7. Kỹ năng kiểm soát đối tượng

8. Kỹ năng thoát nạn

9. Kỹ năng trấn an khách hàng

10. Kỹ năng phân tích và phán đoán

11. Kỹ năng điều tra, xác minh

12. Kỹ năng bắt tâm lý đối tượng

13. Kỹ năng nhận dạng

Công ty thám tử chuyên nghiệp Dynamic còn áp dụng các giải pháp, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ khác nhằm chủ động trong tác nghiệp cho phù hợp và hiệu quả với từng trường hợp cụ thể.