Các dịch vụ điều tra kinh doanh được ưa chuộng

Dịch vụ điều tra thám tử giờ đây đã trở nên phổ biến hơn, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh. Những dịch vụ điều tra được ưa chuộng trong kinh doanh là gì?

Điều tra nền tảng kinh doanh

Điều tra lý lịch của một doanh nghiệp cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về doanh nghiệp bạn cần. Nếu bạn muốn kí kết hợp đồng với một công ty và muốn đảm bảo rằng công ty đó ổn định về mặt tài chính và pháp lý hoặc để loại bỏ rủi ro của một hiệp hội / hợp tác / đối tác không hiệu quả, thì dịch vụ điều tra thám tử về nền tảng kinh doanh sẽ giúp bạn.

Điều tra này cũng phục vụ cho mục đích tìm hiểu thêm về công ty bạn muốn hợp tác kinh doanh. Điều tra kinh doanh có thể cung cấp thông tin hữu ích để bạn xác định các chiến lược. 

Điều tra tài sản kinh doanh

Bạn có thể nắm được một số thông tin quan trọng về tài sản của công ty nào đó qua dịch vụ điều tra thám tử về tài sản kinh doanh.

Bạn có thể biết các thông tin về:

  • Điều tra về cổ đông, cộng sự, quản trị viên, kiểm toán viên của công ty;
  • Kiểm tra và vị trí của các tài sản của một công ty;
  • Xác minh chủ sở hữu / chủ sở hữu thực sự của một doanh nghiệp;
  • Xác định nguồn nhân lực ưu tú;
  • Kiểm tra tài sản và các khoản nợ;
Các dịch vụ điều tra kinh doanh được ưa chuộng là gì?

Điều tra gian lận kinh doanh

Đôi khi trong kinh doanh, bạn cần tới dịch vụ điều tra thám tử về gian lận kinh doanh. Một thám tử tham gia điều tra dưới bất kỳ hình thức lừa đảo nào cần đảm bảo rằng tính hữu hạn của vụ án sẽ chỉ được thực hiện khi người hoặc tổ chức thực hiện các hoạt động bất hợp pháp / gian lận để có được lợi ích tài chính quá mức sẽ phải trả lời cho hành động của họ.  Phạm vi dịch vụ điều tra gian lận kinh doanh khá rộng, từ thanh toán sai đến hoạt động tài chính gian lận hay hối lộ, hóa đơn giả mạo, …

Ngoài ra, một số dịch vụ điều tra thám tử thông dụng khác trong công ty là: dịch vụ điều tra trộm cắp công ty, điều tra mua bán không rõ ràng hay về sở hữu trí tuệ và bí mật thương mại.