Dịch vụ thám tử điều tra gian lận bảo hiểm như thế nào?

Gian lận bảo hiểm gây thiệt hại lớn mỗi năm cho các công ty bảo hiểm. Làm thế nào để xác minh các trường hợp gian lận bảo hiểm? Dịch vụ thám tử điều tra gian lận bảo hiểm sẽ giúp bạn.

Thông thường, dịch vụ thám tử dù là điều tra về gian lận bảo hiểm hay các lĩnh vực khác đều tách biệt với các cơ quan điều tra khác. Các kĩ thuật thường là thu thập thông tin nội bộ chất lượng cao (khi cần điều tra nội bộ), xác định thông tin mà bạn có thể không nhận ra. Các thám tử cũng có thể giúp bạn định vị các đối tượng và nhân chứng một cách nhanh chóng và hiệu quả, phát hiện ra sự gian lận thông qua nghiên cứu và xác minh các sự kiện.

Ngoài ra, để xác minh các trường hợp gian lận bảo hiểm, thám tử sẽ kiểm tra hoạt động của đối tượng. Đây là một phương pháp hiệu quả về chi phí để có được thông tin cần thiết về người khiếu nại. Thông tin thực tế được thu thập trong quá trình điều tra liên quan đến các hoạt động thể chất và khả năng của nguyên đơn.

Điều tra gian lận bảo hiểm bằng dịch vụ thám tử

Các hoạt động kiểm tra bao gồm:

Điều tra hàng xóm: Các thám tử sẽ liên lạc với tối đa bốn người hàng xóm và thực hiện phỏng vấn kín về sức khỏe, việc làm và hoạt động thể chất của đối tượng.

Mô tả cư trú: Mô tả chi tiết về nơi cư trú, khu phố, môi trường xung quanh và các sự kiện thích hợp có liên quan khác. Các chỉ số hoạt động như dự án xây dựng, cảnh quan và các dấu hiệu nhận biết khác được đặc biệt chú ý đến.

Đánh giá thực tiễn: Sau khi báo cáo được đưa ra, đơn vị điều tra sẽ có một cuộc điều tra, đánh giá và giám sát toàn diện cùng các sự kiện hậu cần khác.

Giám sát: Trong trường hợp đối tượng được quan sát và bảo đảm hành động.