Làm thế nào để trở thành một thám tử tại Hoa Kỳ? (phần 1)

Thám tử là một nghề đã không quá xa lạ trong cuộc sống hiện nay. Ở Hoa Kỳ, nếu muốn trở thành một thám tử bạn cần trải qua những gì?

Trước khi trở thành một thám tử cảnh sát tại Hoa Kỳ, bạn phải tham gia một học viện thực thi pháp luật. Tại đây, bạn sẽ được cung cấp cho nền tảng giáo dục từ 16 đến 24 đơn vị đại học trong tư pháp hình sự hoặc quản lý tư pháp hình sự. Sau khi tốt nghiệp học viện thực thi pháp luật, viên chức trải qua đào tạo nghề với một sĩ quan đào tạo tại hiện trường trong một thời gian được chỉ định bởi cơ quan thực thi pháp luật và tiếp tục làm việc trong thời gian thử việc, từ một đến hai năm.

Trong thời gian thử việc, bạn sẽ được phân công tìm kiếm bằng chứng. Trong thời gian này, sĩ quan được giám sát và cố vấn bởi một trung sĩ có nhiều năm kinh nghiệm. Một số sĩ quan tiếp tục giáo dục đại học của họ bằng cách theo học một trường cao đẳng hoặc đại học hai hoặc bốn năm, đạt được bằng cấp về tư pháp hình sự hoặc quản lý tư pháp hình sự. Các trường đại học có các lựa chọn khác nhau cho bạn hoặc chứng chỉ trong một lĩnh vực chuyên ngành điều tra tội phạm.

Làm thế nào để trở thành thám tử

Qua nhiều năm đào tạo tại chỗ hoặc giáo dục đại học, các sĩ quan có thể tham gia kiểm tra cạnh tranh, kiểm tra kiến ​​thức, kỹ năng và khả năng điều tra hình sự, tố tụng hình sự, phỏng vấn và thẩm vấn, tìm kiếm và thu giữ, thu thập và lưu giữ chứng cứ cũng như điều tra viết báo cáo, luật hình sự, thủ tục tòa án và cung cấp lời khai trước tòa. Đây đều là những kỹ năng mà một thám tử cần có.