Làm thế nào để trở thành một thám tử tại Hoa Kỳ? (phần 2)

Sau đó, bạn cần trải qua các kỳ thi cạnh tranh được tổ chức bởi các quan chức thực thi pháp luật cao cấp được lựa chọn. Sau khi thử nghiệm, một danh sách các kết quả được cung cấp bởi các bộ phận. Theo quyết định của bộ, một số hoặc tất cả các sĩ quan trong danh sách được thăng cấp bậc thám tử. Một số phòng ban có các lớp thám tử làm tăng thứ hạng của thám tử sau khi có kinh nghiệm thành công.

Nếu muốn trở thành một thám tử tư nhân, bạn cần được cấp phép tại tiểu bang nơi bạn làm việc (một số tiểu bang không yêu cầu cấp phép, nhưng hầu hết sẽ yêu cầu điều này). Ngoài được cho phép hoạt động, người nộp đơn kiểm tra giấy phép thám tử tư nhân cũng phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt, bao gồm đã trải qua giáo dục đại học, có từ hai đến bốn năm kinh nghiệm điều tra toàn thời gian và được kiểm tra lý lịch hình sự và dân sự thực hiện bởi các nhà điều tra nhà nước.

Nếu muốn trở thành một thám tử tư nhân, bạn cần được cấp phép tại tiểu bang nơi bạn làm việc
Nếu muốn trở thành một thám tử tư nhân, bạn cần được cấp phép tại tiểu bang nơi bạn làm việc

Các thám tử tư nhân được cấp phép để tiến hành các cuộc điều tra dân sự và hình sự ở tiểu bang mà họ được cấp phép, và được bảo vệ bởi các đạo luật của tiểu bang đó. Ở các tiểu bang yêu cầu cấp phép, các đạo luật khiến cho bất kỳ người nào tiến hành điều tra hình sự mà không có giấy phép, trừ khi được miễn trừ bởi đạo luật (tức là, nhân viên thực thi pháp luật hoặc đại lý, luật sư, trợ lý, người điều chỉnh khiếu nại).

Còn tại vương quốc Anh, các thám tử cảnh sát Anh có triển vọng phải hoàn thành ít nhất hai năm với tư cách là một sĩ quan mặc đồng phục trước khi nộp đơn xin gia nhập Cục Điều tra Hình sự. Cảnh sát Anh cũng phải vượt qua kỳ kiểm tra của các nhà điều tra quốc gia để tiến tới các giai đoạn tiếp theo của Chương trình phát triển các nhà điều tra tội phạm ban đầu để đủ điều kiện làm thám tử.