Một số dịch vụ thám tử phổ biến trong kinh doanh

Ngày nay, dịch vụ thám tử ngày càng phổ biến hơn và trở nên quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Một trong những lĩnh vực phổ biến của dịch vụ thám tử đó là kinh doanh.

Điều tra tài sản

Dịch vụ thám tử điều tra tài sản cung cấp cho bạn các thông tin chi tiết về tài sản liên quan đến các cá nhân hoặc công ty bạn cần biết hoặc xem xét kinh doanh.

Trong kinh doanh, điều tra tài sản thường được sử dụng cho:

  • Sáp nhập công ty
  • Bán tài sản
  • Đầu tư
  • Quan hệ đối tác
  • Đại lý nhượng quyền
  • Khách hàng tiềm năng, đối tác hoặc cộng sự kinh doanh

Khi bạn sử dụng dịch vụ này, các thông tin về mức thanh toán thực tế, ổn định tài chính và tài sản không được tiết lộ sẽ được cung cấp cho bạn. Tuy nhiên bạn sẽ không biết được các thông tin liên quan đến pháp lý, ví dụ như báo cáo tín dụng thường xuyên.

Điều tra lý lịch

Đôi khi, trong kinh doanh bạn cần biết thêm các thông tin về lý lịch của ai đó. Khi đó dịch vụ thám tử điều tra lý lịch sẽ giúp bạn.

Qua dịch vụ thám tử này, bạn có thể có được những thông tin về: hình sự, vấn đề dân sự, tình trạng hôn nhân (hiện tại và quá khứ, đã từng ly hôn hay chưa), tài chính, gia đình, việc làm, ….

Hầu như các dịch vụ thám tử sẽ giúp bạn biết tất cả những thông tin mà bạn cần điều tra.

Dịch vụ thám tử ngày càng phổ biến hơn

Điều tra kinh doanh

Để phục vụ các nhu cầu riêng biệt của doanh nghiệp, dịch vụ điều tra kinh doanh ra đời. Bạn có thể xử lý các vấn đề và điều tra kinh doanh nhạy cảm từ trộm cắp, tham ô, hợp đồng nhân viên và các vấn đề không cạnh tranh, thu thập thông tin kinh doanh và tìm hiểu thực tế, các vấn đề về bằng sáng chế và thương hiệu cũng như các vấn đề điều tra kinh doanh khác, …

Dịch vụ thám tử sẽ thực hiện qua quan sát, theo dõi, phỏng vấn, quét biện pháp đối phó, camera ẩn, máy theo dõi GPS cũng như bất kỳ phương pháp điều tra pháp lý nào khác.

Ngoài ra, một số dịch vụ thám tử khác phục vụ trong kinh doanh đó là: Phục hồi dữ liệu máy tính, điều tra gian lận, điều tra pháp lý, điều tra trộm cắp,…