Thám tử – họ là ai?

Bạn có thể thấy trong những cuốn tiểu thuyết, thám tử là người được cấp phép hoặc không có giấy phép, người giải quyết các tội ác, bao gồm các tội phạm lịch sử, bằng cách kiểm tra và đánh giá manh mối và hồ sơ cá nhân để khám phá danh tính và hoặc …