Tại sao bạn cần thuê một thám tử điều tra kinh tế?

Dịch vụ thám tử đã trở nên phổ biến trong cuộc sống ngày nay, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Tại sao bạn cần tới thám tử điều tra kinh tế?

Trước khi ký hợp đồng kinh doanh với bất kỳ đối tác nào hoặc cùng đầu tư vào một dự án, bạn cũng phải phải nắm bắt rõ ràng khả năng kinh doanh của đối tác cũng như tiềm năng lợi nhuận trong tương lai.

Thông tin càng chính xác, rủi ro càng thấp và khả năng thành công cao hơn sẽ cao. Vì vậy, điều tra kinh tế là dịch vụ cần thiết để giúp bạn biết được những thông tin cần thiết trong quá khứ, hiện tại của đối tác như thế nào. Qua đó, bạn có thể dự đoán được tương lai và định hướng phát triển của công ty đó. Một số thông tin kinh tế mà bạn cần biết bao gồm: thông tin trong tờ khai thuế, các khoản vay, vay ngân hàng, tranh chấp (nếu có), …. Thám tử điều tra kinh tế sẽ giúp bạn tránh rủi ro trước khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với các tổ chức hoặc cá nhân trên thị trường. Bạn cũng sẽ biết được các hoạt động kinh doanh, nghiên cứu đối tác, đối thủ cạnh tranh và thị trường để đưa ra quyết định đúng đắn dựa trên báo cáo điều tra.

Dịch vụ thám tử kinh tế khá phổ biến

Một số dịch vụ thám tử điều tra kinh tế điển hình:

–        Điều tra cung cấp thông tin về năng lực tài chính của công ty trước khi bạn đưa ra quyết định mua, bán, sáp nhập, chia sẻ hoặc góp vốn để hợp tác kinh doanh;

–        Điều tra thông tin qua mã số thuế đã đăng ký, tài khoản ngân hàng, tình trạng nợ, năng lực điều hành, hệ điều hành của công ty;

–        Điều tra thông tin thị trường chứng khoán của công ty đó;

–        Điều tra về khảo sát tuân thủ trong việc ký kết hợp đồng đối tác kinh doanh;

–        Các loại điều tra kinh tế khác theo yêu cầu.