Thám tử sử dụng những kỹ thuật gì trong điều tra?

Thám tử tư là dịch vụ khá phổ biến hiện nay. Các thám tử sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề khúc mắc bằng nghiệp vụ của riêng họ. Vậy các thám tử thường sử dụng kỹ thuật gì để khám phá ra vấn đề?

Các thám tử có rất nhiều kỹ thuật trong việc tiến hành điều tra. Tuy nhiên, phần lớn các vụ án được giải quyết bằng cách thẩm vấn các nghi phạm và phỏng vấn các nhân chứng. Điều này cần có thời gian. Các nghi phạm, nhân chứng có thể là bất kỳ ai: bạn bè, người thân, hàng xóm, đối tác làm việc, …

Bên cạnh các cuộc thẩm vấn, các thám tử có thể dựa vào một mạng lưới những người cung cấp thông tin mà họ đã có trong nhiều năm. Thông tin thường có kết nối với người mà một thám tử sẽ không thể tiếp cận chính thức. Thu thập và bảo quản bằng chứng cũng có thể giúp xác định những nghi phạm tiềm năng.

Trong điều tra hình sự, việc điều tra hoạt động tội phạm thường được thực hiện bởi cảnh sát. Một số sở cảnh sát cũng có bộ phận thám tử trong từng hoạt động tội phạm. Hoạt động tội phạm có thể liên quan đến việc sử dụng đường bộ như chạy quá tốc độ, lái xe khi say rượu hoặc các vấn đề như trộm cắp, phân phối ma túy, tấn công, lừa đảo, … Khi cảnh sát kết luận điều tra, quyết định về việc có buộc tội ai đó phạm tội hình sự hay không thường được thực hiện bằng cách truy tố luật sư đã xem xét các bằng chứng do cảnh sát tạo ra.

Thám tử sử dụng những kỹ thuật gì trong điều tra?
Thám tử sử dụng những kỹ thuật gì trong điều tra?

Trong các cuộc điều tra hình sự, một khi một thám tử đã có nghi phạm, bước tiếp theo là đưa ra bằng chứng trong phiên toà. Cách tốt nhất là lấy lời thú tội từ nghi phạm. Thông thường, điều này được thực hiện bằng cách phát triển mối quan hệ và đôi khi bằng cách tìm kiếm thông tin để đổi lấy các đặc quyền tiềm năng có sẵn không đủ văn phòng luật sư, chẳng hạn như nhập một bản án ít hơn để đổi lấy thông tin có thể sử dụng. Ở một số quốc gia, các thám tử có thể nói dối, lừa dối và gây áp lực tâm lý cho nghi phạm vào một vụ thừa nhận hoặc thú nhận miễn là họ làm điều này trong ranh giới tố tụng và không có mối đe dọa bạo lực hoặc lời hứa ngoài tầm kiểm soát của họ. Điều này không được phép ở Anh và xứ Wales, nơi cuộc phỏng vấn các nghi phạm và nhân chứng được điều chỉnh bởi Đạo luật Chứng cứ Cảnh sát và Hình sự 1984.